olivedal

I kommunens indelning av stadsdelar, utgörs Olivedal av områdena söder om Fjällgatan och Plantagegatan, väster om Linnégatan, norr om Slottsskogens norra gräns och öster om Paradisgatan. Olivedal sträcker sig ner till hamnen, förbi Järntorget och Långgatorna. Marken i Olivedal tillhörde, fram till slutet av 1700-talet,  Älvsborgs Kungsladugård och namnet var från början Liljedal. Stadsdelen Olivedal är uppkallat efter herrgården Olivedal, som låg nära Linnéplatsen (lite mer precis där Olivedalsgatan 20 ligger idag). Byggnaden var namngiven efter dottern i huset, Olivia Melin. Från huset gick en lång allé ända ned till vad som idag är Övre Husargatan. Värt att vet, är att sonen i familjen var en av dem som låg bakom anläggandet av Trädgårdsförening. Olivedal tillhörde fram till 1868 Örgryte landskommmun och därefter Göteborg (har även hittat årtalet 1890 på ett ställe, så vi får säga att övergången sker i slutet av 1800-talet). Huset revs 1930 och återuppfördes inte långt från Lerum (brann sedan ned 1944). Kanske värt att veta att ett tidigare smeknamn på Olivedal, var Kråkestan p.ga de ovanligt många kråkfåglar här.
De första ägarna dog i kolera (som skörde många offer på den här tiden).

Hade ni levt på denna tid och bott, besökt eller arbetat på Olivedal, hade ni kunnat promenera ut från trädgården, genom staketet och grinden, genom åkern och längst med träden (nuvarande Nordenskiöldsgatan), ned till sänkan mellan Olivedal och Skansen kronan och den porlande Djupadalsbäcken (lite romantiserat eftersom smeknamnet på bäcken var "Råttebäcken"...).

Utsikt från herrgården Olivedal, bilden tillhör Göteborgs Stadsmuseum
Utsikt från herrgården Olivedal, bilden tillhör Göteborgs Stadsmuseum