linnéplatsen

 
Linnéplatsen sätter punkt för Linnégatan i den södra änden. 1881 säljer grosshandlare A. W Melin (ägare till herrgården Olivedal) mark till Göteborgs stad. Linnéplatsen byggs 1890 och syftet var att binda samman Göteborg med Slottsskogen. Sitt namn fick platsen 1894. Ingången från Linnéplatsen till Slottsskogen hade fram tills 1928 grindar, som kallades för "Slottskogsgrindarna". Härifrån har spårvagnar gått från Linnéplatsen sedan sent 1800-tal, först en hästspårvagn som trafikerade Slottskogen – Brunnsparken och sedan en elektrisk spårvagn.
Mellan 1903 – 1965 var här (strax söder om platsen), slutstation för Säröbanan. Den var mest känd för badtågen som kördes under somrarna på 1920-50-talet. Tåget avgick kl 9.30 varje dag från Linnéplatsen och kommunen tillhandahöll gratis mjölk till badbarnen. Ovanför Linnéplatsen ligger Naturhistoriska museet. Berget det ligger på kallades för Olivedalshöjden eller Ekebacken. På adressen Linnéplatsen 7-8 (idag ett modern högt bostadskvarter) låg förr ett vackert gammal hus (från 1904).  I folkmun kallades det för ”Linnéplatspalatset” men tyvärr revs det på 1980-talet. På Linnéplatsen 1, i kvarteret Malmgården, ligger ett fantastiskt vackert hus. Det byggdes 1904 i s.k. nationalromantisk stil (samma stil som t.ex. Röhsska museet). Huset har en gemensam fasad men består egentligen av två hus. Idag är det ena hyresrätter och det andra bostadsrätter.