LÅNGGATORNA

Långgatorna var, när Göteborgs grundades, en viktig förstad. Här fanns flera hamnar där man lossade timmer och tillverkade skeppsmaster. 1642 bildades Masthandelskompaniet som hade privilegier för handel med b.la master och bräder. Slutet av 1600-talet (ca.) bildar man ett masthuggargille därav namnet på förstaden; Masthugget. Många arbetade här och byggde sig enkla små trähus som växte upp på b.la Långgatorna. Förmögna köpmän kunde köpa sig s.k plantager, lantställen där de kunde vila upp sig från det smutsiga och mer ohälsosamma stadslivet (kolera fanns t.ex. i Göteborg ända fram till 1800-talet). Här, som på de flesta andra ställen, utbröt då och då allvarliga bränder och 1823 regleras stadsplanen b.la genom att husen skulle vara grundmurade i sten. I samma veva beslöt man att bygga fyra långa gator som skulle gå från öster till väster. 1866 genomförs en omfattande stadsplanering i Göteborg och bostadshus i sten byggs mer systematiskt och s.k allmäna byggnader som Oscar Fredrikskyrkan och brandstationen Briggen byggs (Briggen är saluhall idag). Hus byggs fram tills 1920-talet. Det är anledningen till att husen ser så olika ut i det här området, helt enkelt för att de tillkommit under en längre period.

Första Långgatan: Under uppbyggnad.

Andra Långgatan: Andra Långgatan är mer ”genuin” men kan vara stökig i överkant ibland. Deppigt att det finns porrbutiker här fortfarande år 2016!  Joakim Forsemalm har forskat på Långgatorna och den sociala uppgradering som området genomgår. En ev. ”Avenyerfiering” skulle man kunna prata om.

Tredje Långgatan: Fram till 2014 fanns det ett fantastiskt båtvarv här, insprängt bland de låga husen (nr 24). Vi har haft förmånen att besöka det för många år sedan men vi har ingen information om det finns kvar. Föredrar ni det mer tillrättalagda, väljer ni ned den nedre delen (hörnet Linnégatan), läs mer här: http://www.tredjelanggatan.se/

Fjärde Långgatan:Under uppbyggnad.