linnèstan

Från Linnéplatsen i söder och vidare en knapp kilometer norr över till Järntorget och med tillhörande tvärgator, det är Linnéstaden (i folkmun kallat för ”Linnéstan” eller ”Linné”). Här bor drygt 11.000 personer och Linné går under stadsdelsnämnden Majorna – Linné. Här ingår: Olivedal, Masthugget, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Annedal, Haga, Sanna och Änggården. Här finns ovanligt många småföretagare som har butiker (t.ex. konsthantverk, second hand, antikviteter, inredning och delikatesser). Det finns få kedjor i detta område men några finns, t.ex. Burger King, Subway och Nille. Åsikterna om Linné är oftast mycket positiva. Det är pittoreskt, hög hipsterfaktor och en medelinkomst nästan lika hög som Örgrytes. För tvåhundra år sedan fanns det i  Linné mest ängar, ekar och får. Något enstaka större hus fanns som "finfolket" innanför vallgravarna hade som lantställe (säkert inspirerade av kontinentala vanor). Första flerfamiljshuset byggs runt 1860 (på Vegagatan). 1877 kommer första stadsplanen och Oscar Fredriks kyrka byggs 1898.

Ta sig hit:
Järntorget är knutpunkten för flera spårvagns- och busslinjer. Hållplatser finns även vid Prinsgatan, Olivedalsgatan, Linnéplatsen och Masthuggstorget.
Sök på Västtrafiks hemsida: http://www.vasttrafik.se/  

dåtid

På 1860-talet köper Göteborg lantstället Olivedal och en del av Älvsborgs Kungsladugård. En stadsplan tar form,  man kulverterar Djupedalsbäcken och ovanför byggs en ny aveny (gatan är alltså något yngre än sin "kusin" Kungsportsavenyn i östra centrum). Den nya Avenyn får heta Linnégatan och blir med sitt eleganta yttre en s.k paradgata. Väster och öster om Linnégatan, växer stadsdelarna Olivedal och Kommendantsängen fram. Hus byggs också vid Vegagatan, där rader av landshövdingehus uppförs under 1880-talet. Till Vegagatan flyttade främst familjer från arbetarklassen. Övriga kvarter började byggas ut runt 1895 och fram till 1930 växer en tät stenstad fram. 

nutid

Lite statistik är bra att kika på! (uppgifterna har vi fått från Stadsledningskontoret i Göteborg och de är insamlade 2013 - 2014).
I Linné bor man i lägenhet och det är fördelat på ca 60 % bostadsrätt och 40 % hyresrätter. Under de 10 senaste åren har man inte byggt några nya hus här. Linné går under stadsdelsnämnden Majorna – Linné. Här ingår: Olivedal, Masthugget, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Annedal, Haga, Sanna och Änggården. Åldersgrupper är: Linné 0 – 19 år 14 % (Göteborg 22 %), 20 – 64 år
71 % (Göteborg 62 %) och pensionärer 15 % (övriga Göteborg 16 %).
Utländsk bakgrund: 18 % (Göteborg 24 %).
Eftergymnasialutbildning 70 % (Göteborg 51 %). Kvinnor har en högre utbildning i både Linné, hela stadsdelsnämndområdet och i Göteborg.
Arbetar: 83 % (Göteborg 75 %)
Arbetslöshet: 3 % (Göteborg 7 %)
Medelinkomst: 335.000 kr/år (Göteborg 276.000 kr/år. OBS! Siffran är från 2013)
Inkomstskillnad mellan könen: männen tjänar 30 % mer än kvinnorna (Göteborg 27 %)
Höginkomstintagare: 43 % (Göteborg 30 %). Olivedal är den del i stadsdelsnämnden Majorna-Linné som har flest höginkomsttagare. Så trots sin pittoreska framtoning och med hög hipsterfaktor, är det ekonomiskt mycket starka personer som bor här! Att jämföras med t.ex Skår i Örgryte med 49 % höginkomsttagare och Hovås med 57 %.

FRAMTID

UNDER UPPBYGGNAD